Pomoc


System ZgłoszeniaBB służy do zgłaszania zdarzeń i problemów z obszaru życia miasta Bielsko-Biała. Dzięki systemowi służby miejskie mogą w szybki sposób podjąć odpowiednie działania mające na celu rozwiązanie zgłoszonego problemu.

Dodawanie nowego zgłoszenia


W celu dodania nowego zgłoszenia należy wybrać opcję  „Dodaj Zgłoszenie” znajdującą się w górnym menu lub poprzez użycie przycisku dodawania nowego zgłoszenia w prawnym dolny rogu mapy zgłoszeń (ikona plusa).
Następnie należy uzupełnić pola formularza:

  • Adres – należy zaznaczyć na mapie adres zdarzenia,
  • Kategoria – należy wybrać z listy rozwijanej odpowiedni rodzaj zdarzenia,
  • Opis – należy opisać szczegóły zgłoszenia dotyczące zdarzenia zgodnie z wybraną kategorią,
  • Dodaj załącznik – jest to pole opcjonalne, umożliwia ono dodanie zdjęcia do zgłoszenia.

W celu potwierdzenia formularza zgłoszenia należy nacisnąć przycisk- „ZGŁOŚ”. Twoje zgłoszenie pojawi się na liście dopiero po potwierdzeniu zasadnosci zgłoszenia przez moderatora.

Publicznie prezentowane są na liście zgłoszenia w trakcie realizacji ze statusem "Przyjęte" oraz przez okres 60dni zgłoszenia ze statusem "Wykonane" i "Zamknięte".

Osoby chcące, aby ich zgłoszenie zostało opublikowane na mapie powinny przy dodawaniu zgłoszenia wskazać na mapie konkretne miejsce występowania nieprawidłowości albo po wpisaniu ręcznie adresu kliknąć obok tego pola w przycisk w kształcie lupy, który wyszuka i zlokalizuje prawidłowy adres na mapie.

Podgląd zgłoszeń


W celu podglądu lokalizacji wszystkich przesłanych zgłoszeń należy wybrać opcję „ Mapa Zgłoszeń”.  Zawiera ona wszystkie zgłoszenia, które są oznaczone na mapie za pomocą odpowiednich symboli graficznych (każdy symbol odpowiada kategorii zgłoszenia). Klikając w wybrany znacznik można uzyskać szczegółowe informacje o danych zgłoszeniu.

 

 


 

Drugim sposobem podglądu szczegółów zgłoszeń jest „Lista”. Zawiera zgłoszenia wyświetlone w formie listy.  Klikając w polecenie "Szczegóły" można uzyskać szczegółowe informacje  o konkretnym zgłoszeniu.

 

Podgląd komunikatów

 

W celu podglądu wszystkich komunikatów należy wybrać opcję „Komunikaty miejskie”, gdzie  można wyślietlić komunikaty w postaci listy zawierające komunikaty wg określonych kategorii lub wybrać prezentację komunikatów na mapie (na mapie wyświetlane są komunikaty posiadające precyzyjną lokalizację typu, np. wydarzenia sportowe, kulturalne).